در مورد دوستم ... است، دختر بسیار خوب و درس خونیه، نمیدونم چجوری بگم، ... عاشق یه آقا پسری شده که اصلا خود اون طرف هم خبر نداره حتی اسمشو بدرستی نمیدونیم، حدود 2 ساله، راستش اوایل که برای من میگفت من اصلا جدی نگرفتم کم کم دیدم واقعا ... وابسته شده، دعواش کردم نصیحتش کردم فایده نداشت، حس میکنم ... افسرده شده، تو روئیا و خیال زندگی میکنه، از دنیای بیرون فاصله گرفته حاضر نیست حتی به موردای ازدواجش فکر کنه، کسی خبر نداره جز دوستان، ما خیلی سعی کردیم کمکش کنیم، از راهکار 1 مشاور استفاده کردیم اما نشد،

 

این سئوال به صورت پیامک به دست بنده رسیده است .